Tag Archives: rationeel

Voel ik wel wat er te voelen is?

11 Nov

Gevoel is energie. Iets kost energie, iets geeft energie. Gevoel bestaat uit een woord: Blij, bedroefd, bang, boos. Verward, onzeker, gewaardeerd, verbonden, geliefd, verliefd, ontspannen, onrustig.

Als ik mijn gevoel in een zin uitdruk, ben ik toch stiekem aan het denken. Mijn gevoel wordt beïnvloed door mijn gedachten. Zoals ik denk, zo voel ik me. Is mijn gedachte waar, dan heb ik een reëel gevoel.

Voel ik wel wat er te voelen is? Aanvaard ik dat gevoel zonder te oordelen?  Of wuif ik het weg?

Ik neem mijn gevoelens waar en merk ze op. Ik mag me zo voelen van mezelf en oordeel niet.  Ik geef er verder geen betekenis aan, stel geen vragen, aanvaard het gevoel en laat het los.

Advertenties

Motto van vandaag

1 Nov

Als het goed is dan is het goed, als het niet goed is dan is het soms ook goed..

1 Nov

Sprookje

Een arme Chinees riep de jaloezie op van de rijkste mensen van het land, want hij bezat een buitengewoon wit paard. Iedere keer als men hem voor het dier een fortuin aanbood, antwoordde de oude man: “Dit paard is meer dan een dier voor mij, hij is een vriend en ik kan hem niet verkopen?”


Op een dag verdween het paard. De buren die voor de lege stal bijeengekomen waren, gaven hun mening: “Arme idioot, dit was te verwachten dat dit dier gestolen zou worden. Waarom heeft hij het niet verkocht? Wat een ongeluk!”

De boer bleek wat bedachtzamer te zijn: “We moeten niet overdrijven, zei hij. We kunnen stellen dat het paard niet meer in de stal staat. Dat is een feit. De rest is een oordeel van uw kant. Hoe weet u of het een ongeluk of een geluk is? We kennen slechts een deel van deze geschiedenis. Wie weet wat er nog zal gebeuren?”

De mensen maakten de oude man belachelijk. Al heel lang vonden ze hem maar een onnozele idioot. Twee weken later kwam het witte paard terug. Het dier was niet gestolen, hij had zelf de benen genomen en was naar de groene weide gegaan. En na zijn escapade kwam hij terug met een twaalftal wilde paarden. Opnieuw kwamen de dorpelingen samen: “Je had gelijk. Het was geen ongeluk, maar een zegen.”

-“Zover wil ik niet gaan,” zei de boer. “Laten we ons beperken tot de constatering dat het paard is teruggekomen. Hoe weten we of het een geluk is of een ongeluk. Het is slechts een deel van een hele geschiedenis. Kunnen we door een zin te lezen de inhoud van een boek kennen?”

De dorpelingen gingen uiteen, ervan overtuigd dat de oude man raaskalde. Twaalf mooie paarden krijgen was ontegenzeglijk een gift uit de hemel. Wie kon dat nou ontkennen? De zoon van de boer nam de taak op zich de wilde paarden te dresseren. Een van hen wierp hem op de grond en vertrapte hem. De dorpelingen kwamen weer bijeen en gaven hun mening:
“Arme vriend! Je had gelijk, deze wilde paarden hebben je geen geluk gebracht. Je enige zoon is verlamd. Wie zal je bijstaan in je oude dagen? Je bent echt te beklagen!”
-“Niet zo snel,” antwoordde de boer. “Mijn zoon kan zijn benen niet meer gebruiken. Dat is alles. Wie weet wat het ons zal brengen. Het leven laat zich beetje bij beetje zien, niemand kan de toekomst voorspellen.”
Enige tijd later brak de oorlog uit en alle jonge mensen van het dorp moesten het leger in, behalve de invaliden.
“Oude man”, klaagden de dorpelingen, “je had gelijk. Jouw zoon kan niet meer lopen, maar hij blijft bij je terwijl onze kinderen de dood tegemoet lopen.”

Vrij verteld naar een sprookje van Lao Tse.

Meer sturing en controle :((

19 Okt

Door Laura Donker & Elysa Kramer

In roerige tijden als deze worden de woorden zakelijk ondernemen en verzakelijking vaker gebruikt. Er is vanuit de top meer behoefte aan sturing en controle. Management rapportages en targets worden belangrijker. Zaken worden gestructureerder aangepakt en medewerkers worden afgerekend op hun resultaten.

Zakelijkheid heeft voor de individuele medewerker echter ook een negatieve weerklank: Voor sommige medewerkers staat zakelijkheid gelijk aan: killer, afstandelijker, minder aardig, minder zorgzaam. Zeker in instellingen als de zorg of als het onderwijs omdat de zakelijkheid een grote cultuurverschuiving inluidt.

Op zich is dit niet zo vreemd dat deze associatie wordt opgeroepen. Kijken we in de Dikke van Dalen dan zien we achter het woord  zakelijk het volgende staan: iets “niet persoonlijk en bondig”.

Volgens ons kunt je ook een piekervrije manier naar de verzakelijking kijken.

Maakt het bedrijf ook een verandering door en vind je het te zakelijk worden? Pieker je over hoe je functie aan het veranderen is?

Stap 1: Waarnemen wat er is

  • Vul het niet zelf in maar probeer erachter te komen wat de feiten zijn. En accepteer het ook als zaken nu nog even onduidelijk zijn.
  • Probeer helderheid te krijgen over wat er gaat veranderen.
  • Kijk dan wat voor invloed dit heeft op je functie.
  • Onderzoek waarom deze veranderingen noodzakelijk zijn.
  • Achterhaal of de verandering tijdelijk is of dat er sprake is van een structurele verandering.

Stap 2: Weten wat de natuur der dingen is

Realiseer je ook dat alles wat naar boven gaat ook weer naar beneden gaat. Iedere zeven jaar vind er een neergaande beweging plaats. Om vervolgens weer naar boven te gaan. Met andere woorden: het leven is een golfbeweging. We bewegen van centraal naar decentraal. Van mens naar resultaatgericht en weer terug. Van hoog conjunctuur naar laag conjunctuur.

Van fusies en overnames naar afslanken en bezighouden met core business. Na regen komt zonneschijn. Dat werkt bijna als een wet.

Stap 3: Luister naar je gevoel

Toen we besloten voor de huidige baan of werkomgeving, kozen we omdat we voelden dat het bedrijf op dat moment bij ons paste. Eigenlijk treedt dit proces opnieuw in werking als een bedrijf een grote verandering mee maakt.

Luister naar je onderbuikgevoel. Voel je je onder de nieuwe omstandigheden nog wel thuis?

Probeer je voor te stellen dat je in de chaos der veranderingen ruimte ziet ontstaan om je ideeen voor verbetering ten gehore te brengen en een werkelijke bijdrage te leveren. Zie wat je doet in die ruimte? Hoe je denkt over jezelf? Met wie je deze kansen gaat pakken? Hoe je je voelt als je in deze situatie probeert zaken te beïnvloeden op een positieve manier?

Wanneer je het plaatje voor je zien, met het gevoel dat je erbij krijgt (of niet), dan zul je weer kunnen voelen of het ‘nieuwe’ bedrijf bij jou past. Of het een dip is. Of een doodlopende straat.

Neeee zeggen in crisistijd

17 Okt

 

Door Laura Donker

Nee zeggen blijkt voor veel mensen moeilijk te zijn. In een crisistijd als deze blijkt het voor veel mensen nog moeilijker om nee te zeggen. Want, zo denken ze: “Als ik nee zeg, raak ik mijn baan kwijt!”

Komen deze piekergedachten je bekend voor? Stel jezelf dan eens de volgende vragen:

  • Ben je zelf ooit ontslagen of in de problemen gekomen omdat je nee hebt gezegd?
  • Ken je iemand anders die ooit is ontslagen of in de problemen is gekomen omdat hij of zei neeheeft gezegd?
  • Ken je iemand die iemand anders kent die ooit is ontslagen of in de problemen is gekomen omdat hij of zij nee heeft gezegd?
  • Ben jij ooit zelf of ken je iemand die is ontslagen of in de problemen is gekomen door ja te zeggen en het achteraf niet heeft kunnen waarmaken?